Teenused

1. Akvaariumide projekteerimine
Kui Teil sündis tahtmine soetada akvaarium, peate esimese sammuna  läbi mõtlema ja otsustama ,millist akvaariumi kuju  vajate , valima õige asukoha, aluse, valgustuse, vajalikud seadmed, optimaalse seadmete paigutuse,missuguste parametritega vett vajate,  jne .Et mitte raisata oma väärtuslikku aega internetis, on mõtekam pöörduda spetsialisti poole. Spetsialist mõtleb kõik üksikasjalikult läbi ning pakub teile valimiseks erinevaid akvaariumi tehnilisi lahendusi.Akvaariumitehnika erinevad tootjad üritavad tõsta oma toodangu tehnilisi võimalusi. Näiteks filter võib alguses töötada rahuldavalt, kuid mõne aja jooksul, kui akvaariumis hakkavad kogunema ohtlikud ained , ei tule toime selle ülesandega. Eriteadmisi omav spetsialist teab nendest “lõksudest” ning  pakub  sobiva seadme . Õige ökosüsteemi projekteerimine võib hoida kokku kuni 50% edaspidistest akvaariumi hoolduskuludest. Oleme valmis Teid aitama! Meie spetsialist külastab Teid kokkulepitud  ajal, kuulab ära Teiepoolse asja nägemuse ja arvamuse, teeb vajalikud mõõtmised ning esitab hinnapakkumise akvaariumile ja seadmetele.

2. Akvaariumide valmistamine
Valmistame akvaariumi Teie poolt esitatud mõõtude või meie poolt objektil võetud mõõtude järgi 15-20 päeva jooksul. Paneme akvaariumi kokku ka  objektil, kui akvaariumi maht või klaaside kaal ei võimalda seda teha meie töökojas või kui tekivad probleemid transportimisel. Mõõtude täpsus: 1-2 mm. Akvaariumi sisse saab paigaldada:

 • sisseehitatud filtrid;
 • dekoratiivsed taustapaneelid;
 • filtri torud;
 • õhuvoolikud;
 • ülevoolu sahtid
 • filtritorude avade puurimine klaasis ning vajalikud läbiviigud;

Valmistame ka :

 • mage- ja soolavee akvaariumide filtratsiooni mahuteid (SUMP);
 • akvaterraariume vesikilpkonnadele.

3. Akvaariumide paigaldamine.
Valmistame erineva suurusega keevisaluseid- metallkarkasse. Akvaariumi paigaldamise all mõistetakse:

 • akvaariumi või komplekti transport objektile;
 • aluse paigaldus;
 • akvaariumi paigaldus;
 • vajalike seadmete installeerimine.

4. Disain
Kliendi soovi korral kaunistame akvaariumi:

 • elus-ja kunsttaimedega;
 • erinevate põhjatäidistega (kruus, killustik);
 • plastdekooridega;
 • puujuurtega (naturaalne puit) ;
 • looduskividega;
 • elus- ja kunstkorallidega.

5. Akvaariumide käivitus.
Õige akvaariumi start on väga tähtis akvaariumi edaspidiseks edukaks funktsioneerimiseks.Kvaliteetsete  keemiavahendite kasutamine  võimaldabakvaariumielanikele head elutingimused.

6. Dekoratsioonide vahetus või ümberehitus.
See on:

 • magevee akvaariumi muutmine soolavee akvaariumiks, või vastupidi;
 • kunstdekooridega akvaariumi muutmine elustaimede akvaariumiks või vastupidi;
 • 3D tausta paigaldus akvaariumist väljas;
 • tausta dekoratiivse paneeli väljavahetus.

7. Akvaariumide remont .
See tähendab:

 • akvaariumi purunenud või kriimustatud klaasi väljavahetus;
 • silikooni õmbluste remont;
 • valgustite ja muu varustuse remont;
 • akvaariumide lahtivõtmine.

Enne remonti toomist tuleks akvaarium  vabastada veest, dekooridest, põhjakillust ning pestapuhtaks ja kuivatada. Telefoni või e-maili teel  leppida spetsialistiga kokku visiidi suhtes.Üldjuhul  teostame remonditöid oma töökojas, kuid vajaduse korral (suurem akvaarium) teeme töid ka kohapeal. Akvaariumi remondi ajaks võimaldame kalapidamismahuteid.

8. Akvaariumide kolimine.
Kui Teie akvaarium peab kolima uude elukohta ja Te ei tea, mida ja kuidas ette võtta, võtke palun ühendust meie spetsialistiga ning tellige meie teenus. Viime Teie akvaariumi koos kala, taimede ja veega ükskõik missugusesse kohta Baltikumis. Teil jääb üle ainult nautida oma akvaariumi uues asukohas.

9. Garantii tingimused.

Akvaariumide ja seadmete

Akvaariumi garantii mõiste hõlmab tasuta:

 • vigastatud klaaside vahetust
 • silikoniühenduste remonti
 • spetsialisti visiiti ja transportkulu.

Akvaariumivalmistaja ei kohustu katta tekkinud kahjud ,mis on tingitud akvaariumist  väljapääsenud vee füüsilistest omadustest kuna akvaariumitellija peab ise hindama
võimalikud riskid ning võtma vastu vajalikud meetmed(näiteks varakindlustusleping).
Valmistatavate akvaariumide klaaside paksused valitakse arvestades veemahu survet seina- ning põhjaklaasidele eraldi.Valmistamistehnoloogia jätab akvaariumiklaasid pingeta.
Akvaariumide aluspind peab olema loodis,jäik,sile ja tasane. Aluse konstruktsioon ja materjal peavad kandma vähemalt 2x akvaariumi veemahu kaalu.
Akvaariumi täitmine veega peab toimuma vastavalt ettekirjutusele. Kõigile ,meie poolt valmistatud ,akvaariumidele kehtib 2 aastane garantii
klaasiühenduste veepidavuse suhtes. Garantii alguseks on müügipäev.

Garantii alla EI KUULU:

Akvaariumiklaasi või silikoniühenduste

 • mehhanilised vigastused(läbivad nõeltorkeavad,kriimustused,lõiked,löögid  jne.)
 • purunemine ebaõige aluse konstruktsiooni valiku tõttu(v.a. akvaariumitootjate alused)
 • purunemine akvaariumialuse või põranda vajumise tõttu
 • purunemine akvaariumi ülekuumenemise või jäätumise tõttu
 • purunemine akvaariumi aluspinna paisumise tõttu
 • purunemine akvaariumi ebaõige veega täitmise tõttu.
 • purunemine kompenseerimismati kasutamata jätmise tõttu.

Kõigile akvaariumitarvikutele kehtib garantii ,vastavalt tootjate poolt määratud tähtaegadele ja tingimustele.